Pihtimittarit: AC/DC-virtamittaus, Sähkönlaatu, Vuotovirta