ELKRISTOOLS-VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT


Yleistä:

Nämä käyttöehdot koskevat Elkris Oy:n / Elkristoolsin (myös "palveluntarjoaja") verkkokauppaa (myös "palvelu").
Palvelun omistaa Elkris Oy, Helletorpankatu 33 B, 05840 Hyvinkää, Y-tunnus: 2038392-6.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot voi päästä käyttämään Elkristoolsin verkkokauppaa. Mikäli ei hyväksy ehtoja, ei voi tehdä tilauksia Elkristoolsin verkkokaupasta. Tilaavan yrityksen on oltava Elkristoolsin tiliasiakas.


Elkristoolsin verkkokaupan sisältö (palvelun kuvaus):

Elkristoolsin verkkokauppa on Elkris Oy:n hallinnoima palvelu. Palvelu on kohdistettu Elkris Oy:n yritysasiakkaille. Elkristoolsin verkkokaupassa myytävät tuotteet on kuvattu tuotetekstein ja tuotekuvin.

 

Käyttäjän vastuu:

 • Käyttäjän tulee olla rekisteröitynyt Elkristoolsin verkkokaupan asiakkaaksi.
 •  Käyttäjä sitoutuu käyttämään Elkristoolsin verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
 •  Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
 • Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
 •  Käyttäjä hyväksyy Elkristoolsin toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
 • Käyttäjä vastaa Elkristoolsin ja sen yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu:

 • Elkristools vastaa kaikesta Elkristoolsin palvelussa esitettävästä sisällöstä (kuten esimerkiksi kuvista ja teksteistä).
 •  Elkristools vastaa, että kaikki Elkristoolsin palvelussa esitettävä sisältö (esimerkiksi kuvat) on Suomen lakien mukaista.
 •  Elkristoolsilla on kaikki oikeudet muuttaa, päivittää ja korjata palvelun sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
 •  Elkristools ei vastaa Elkristoolsin ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Elkristoolsia koskevasta informaatiosta.
 •  Elkristools vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Lue lisää yksityisyydensuojasta ja rekisteriselosteesta.
 •  Elkristools voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Elkristoolsin verkkokaupan immateriaalioikeudet:

Kaikki Elkristoolsin verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Elkristoolsin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

 

REKISTERISELOSTE

Tämä verkkokauppa on tarkoitettu vain Elkristoolsin tiliasiakkaille.
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Elkris Oy
Osoite: Helletorpankatu 33 B, 05840 HYVINKÄÄ
Y-Tunnus: 2038392-6.

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Risto Salmi, Elkris Oy ,

REKISTERIN NIMI

Elkris Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Elkris Oy:n ylläpitämän verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lisätietoja yksityisyyden suojasta: Yksityisyys.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää tietoja Elkris Oy:n verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Elkris Oy:n verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Elkris Oy:n myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.
Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö, Risto Salmi. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä ja palvelun ylläpitäjiä Elkris Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Katso yksityisyyden suoja.

Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle osoitteeseen .